Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม อบจ.
ช่วงกิจกรรม
ชื่อกิจกรรม
 • 8 - 10 ส.ค. 61
  กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาการ
  • รายละเอียด

   โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8-10 สิงหาคม 2561

   องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร นำรถรางออกมาให้บริการ พร้อมนักเรียนจากศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวฯ 

    

   เป็นผู้บรรยายนำเที่ยว 3 เส้นทาง เส้นทางที่ 1 อุทยานประวัติศาสตร์  เส้นทางที่ 2 รอบเมือง

    

   เส้นทางที่ 3 วัดพระบรมธาตุ  สามารถลงทะเบียนขึ้นรถรางได้ที่ด้านหน้าสถานีรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

   รอบที่ 1 เวลา 09.00 น.   รอบที่ 2 เวลา 10.00 น.  รอบที่ 3 เวลา 11.00 น.  

   รอบที่ 4 เวลา 14.00 น    รอบที่ 5 เวลา 15.00 น