Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ปฏิทินกิจกรรม
สำรวจความคิดเห็น
-- ไม่มีข้อมูล --

      สวัสดีครับ สำหรับเดือนมกราคมนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

จัดกิจกรรมหลากหลายประเภท

อย่างเช่นการจัดการแข่งกีฬาเพื่อส่งเสริม

การท่องเที่ยวก็มีอยู่สองกิจกรรม คือ

กิจกรรมแรก อบจ.กำแพงเพชรเรา

ร่วมกันกับอำเภอโกสัมพีนคร และ

เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

จัดกิจกรรมแข่งขันเดินขึ้นเขาสน

โดยเรามีแนวคิดส่งเสริมการออกกำลังกาย

ผนวกกับแนวคิดในการประชาสัมพันธ์

การท่องเที่ยวเข้ากับกิจกรรมออกกำลังกาย

ด้วยการแข่งขันเดินขึ้นเขาสนเพื่อไปชมวิว

แม่น้ำปิง และชมวิวเมืองกำแพงเพชร

ตามชื่อกิจกรรม “Walk Rally

พิชิตยอดเขาสน ยลลำน้ำปิง” กิจกรรมที่สอง

เป็นกิจกรรมการแข่งขันมินิฮาล์ฟ มาราธอน

โดยร่วมกับชมรมเดิน-วิ่ง ชากังราว

จัดการแข่งขันมาราธอน ระยะทางไกลที่สุด

คือประมาณ 20 กิโลเมตร วิ่งผ่านอุทยาน

ประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นการส่งเสริม

การท่องเที่ยวไปในตัว ปีนี้จัดเป็นครั้งที่ 10

ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี มีนักกรีฑา

เข้าร่วมการแข่งขันกว่า 2,000 คน

นอกจากสองกิจกรรมนี้แล้วยังมีกิจกรรมอื่น

อาทิ การช่วยเหลือผู้ยากไร้ซึ่งได้มีหนังสือ

กราบบังคมทูล สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

สยามบรมราชกุมารี ตามขั้นตอนของ

การให้ความช่วยเหลือจังหวัดกำแพงเพชร

จึงได้มอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด

กำแพงเพชรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ดำเนินการให้ความช่วยเหลือ รวมเป็นไปถึง

กิจกรรมอื่นๆ อีกหลายกิจกรรม จึงฝาก

ส่วนราชการ และพี่น้องประชาชนได้ติดตาม

ข่าวสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กำแพงเพชร ขอขอบคุณครับ  

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง