Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

รถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

สถานีบริการรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว

 

ชมเมืองชากังราว ด้วยรถไฟ


  จังหวัดกำแพงเพชรเป็นจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรการท่องเที่ยวอันหลากหลาย ทั้งโบราณสถานที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองแห่งมรดกโลก พร้อมทั้งยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และประเพณีวัฒนธรรมที่น่าสนใจอีกมากมาย เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกำแพงเพชรให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้จัดตั้งสถานีบริการรถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวขึ้น บริเวณสวนสาธารณะริมแม่น้ำปิง   อำเภอเมืองกำแพงเพชร ปัจจุบันมีรถรางแบบจุผู้โดยสารได้คันละ 15-20 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน และจุผู้โดยสารได้คันละ 10 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ใช้พลังงานแบตเตอรี่ในการขับเคลื่อน       ซึ่งปลอดมลพิษ ไร้กลิ่น ช่วยรักษาสภาพแวดล้อม เปิดบริการให้แก่นักเรียน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ในการเดินทางท่องเที่ยวไปตามสถานที่ต่างๆที่สำคัญในเขตเมืองของจังหวัดกำแพงเพชรเช่นอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร วัดพระบรมธาตุเจดียาราม พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติกำแพงเพชร และพิพิธภัณฑสถานจังหวัดกำแพงเพชรเฉลิมพระเกียรติ

 

   เปิดให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ สถานีบริการตั้งอยู่ที่ ถนนสิริจิต ตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชร (ริมปิง ใกล้กับสนามกีฬาชากังราว) สอบถามข้อมูลการใช้รถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5571-8280-96 ต่อ 130 ในวันเวลาราชการ และ 0-5571-7323 ในวันเสาร์-อาทิตย์ 09.00-16.00 น.

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสาร รถไฟฟ้าเพื่อเสริมการท่องเที่ยวผ่านทางเฟสบุคได้ที่


1 หน้า
1