Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กพ.ถ.1-0013
2018-01-19 15:29:10
ร่างประกาศฯ เลขที่ 1_2561 กพ.ถ (933.78 KB)
ตาราง ปปช. ราคากลาง กพ.ถ 1-001 (557.19 KB)