Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต กพ.ถ.1-0024
2018-01-19 15:32:00
ร่างประกาศฯ เลขที่ 2_2561 กพ.ถ (948.45 KB)
ตาราง ปปช. ราคากลาง กพ.ถ 1-002 (549.76 KB)