Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ร่างประกาศเชิญชวน ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา อบจ.กำแพงเพชร 2 อ.เมืองกำแพงเพชร
2018-01-19 15:38:28
ร่างประกาศฯ เลขที่ 3_2561 สนาม (941.03 KB)
ตาราง ปปช. ราคากลางสนามกีฬา.PD (1.09 MB)