Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม
พ่อเมืองกำแพงเพชร นำประชาชน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการ “หน้าบ้านหน้ามอง”
2018-02-06 13:27:42

พ่อเมืองกำแพงเพชร นำประชาชน บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โครงการ “หน้าบ้านหน้ามอง”
เช้าวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.00 น. ณ วัดพระบรมธาตุพระอารามหลวง ต.นครชุม อ.เมือง

จ.กำแพงเพชร นายธัชชัย  สีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์

“หน้าบ้านหน้ามอง” และทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณพระบรมธาตุ

และเตรียมเส้นทางการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยพระองค์จะทรงเสด็จพระราชดำเนิน

ณ จ.กำแพงเพชร ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 พร้อมด้วยนายไพโรจน์ แก้วแดง รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร,

นายพิจิตร  วัฒนศักดิ์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร, นางสุชาดา  สีสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกำแพงเพชร,

หัวหน้าส่วนราชการ, ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, นายกเทศมนตรี, นายกองค์การบริหารส่วนตำบล, ผู้นำชุมชน,

ประชาชนจิตอาสาทำความดี, และประชาชนในจังหวัดกำแพงเพชรทุกหมู่เหล่า มีนายองอาจ  สังคหัตถากร

นายอำเภอเมืองกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม 
กิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นตามนโยบาย “หน้าบ้าน น่ามอง” ของผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชรที่ให้ประชาชนร่วมกัน ใส่ใจ

รักษาความสะอาด เริ่มต้นจากหน้าบ้านตนเองเป็นสถานที่แรก และวันนี้จะร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ทำความสะอาด 

ปรับปรุงภูมิทัศน์  บริเวณวัดพระบรมธาตุ, สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดกำแพงเพชร, ถนนโดยรอบวัดพระบรมธาตุ,

ถนนโดยรอบเขตเทศบาลนครชุม, โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัด, บริเวณลานโพธิ์,  สะพานข้ามแม่น้ำปิง,

รอบที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร  และสถานที่ทำงานของตนเอง