Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม
คลองกระจับ ผักตบชวาขึ้นหนาแน่น ปิดทางน้ำ ชุดปรามปรามผักตบชวา นำเครื่องจักรขุดลอก
2018-02-28 14:57:28

คลองกระจับ ผักตบชวาขึ้นหนาแน่น ปิดทางน้ำ ชุดปรามปรามผักตบชวา นำเครื่องจักรขุดลอก 
วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. นายธัชชัย  ศรีสุวรรณ  ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร

  เป็นประธานเปิดกิจกรรมการกำจัดผักตบชวา ของชุดเฉพาะกิจปราบปรามผักตบชวาจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 7

ณ คลองกระจับ บ้านสักงาม ม.1 ต.สักงาม อ.คลองงาน จ.กำแพงเพชร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ, หน่วยงาน

อบต.สักงามฯ, อบต.โป่งน้ำร้อน, เทศบาลตำบลคลองลานพัฒนาฯ, ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง, ชมรมทหารผ่านศึก

, คณะครูนักเรียนจากโรงเรียนคลองลานวิทยา, โรงเรียนคลองลานพัฒนาจินดาศักดิ์, โรงเรียนสักงามประชาสรรค์

และประชาชนจิตอาสาทำความดี กว่า  500 คน  ร่วมด้วยช่วยกันกำจัดผักตบชวา โดยมี ส.อ.ดร.ณรงค์  อยู่ปาน

  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เป็นผู้กล่าวรายงาน 
คลองกระจับ มีต้นคลองกว้าง 20 เมตร ปากคลองกว้าง  30 เมตร ยาว 1,200 เมตร มีปริมาณผักตบชวา

และวัชพืชขึ้นหนาแน่น จนมองไม่เห็นผิวน้ำ อำเภอคลองลาน จึงได้ขอรับการสนับสนุน จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

เข้าดำเนินการขุดลอกคลองกระจับ  ซึ่งชุดปราบปรามเฉพาะกิจผักตบชวา โดยจังหวัดกำแพงเพชร

ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร จึงได้นำเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

ประกอบด้วยรถแบคโฮ 2 คัน ชนิดแขนยาวติดตั้ง บุ้งกี๋ ตักวัชพืชขนาดกว้าง 2.10 เมตร ลึก 80 เซนติเมตร

และรถแบคโฮแขนสั้น ติดตั้งบุ้งกี๋ขนาดกว้าง 3 เมตร ลึก 1 เมตร และเรือผลักดันผักตบชวา 2 ลำ ที่ทำการดัดแปลงต่อเติม

เพื่อใช้ผลักดันผักตบชวา ลงขุดลอกคลองกระจับตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 
นายชาญณรงค์ วงศ์ประสิทธิ์  กำนันตำบลสักงาม ให้สัมภาษณ์กับทีมงานว่า คลองกระจับแห่งนี้ รับน้ำมาจากแก่งเกาะร้อย

ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำในพระราชดำริอ่างเก็บน้ำป่าตุ๊กแก  ลงสู่คลองกระจับ แก่งเกาะร้อยแม่นารี 

คลองสวนหมาก และไหลลงสู่ลำนำปิง ก่อสร้างเมื่อปี 2542  เป็นลำคลองที่มีลักษณะเป็นน้ำซึม

มีน้ำใช้ได้ตลอดทั้งปี  ประชาชน มากกว่า 1,200  หลังคาเรือน  ใช้ประโยชน์ด้านการเกษตรกรรม 

เริ่มมีปริมาณผักตบชวาขึ้นหนาแน่น ตั้งแต่ปี 2547  และยังไม่เคยได้รับการขุดลอกมาก่อน 

ส่งผลให้ในบางช่วงที่ปริมาณวัชพืชขึ้นหนาแน่น น้ำจะเน่าเสีย และลำคลองตื้นเขิน

ในการทำกิจกรรมขุดลอกคลองกระจับในวันนี้ ประชาชนผู้ใช้ประโยชน์จากคลองกระจับทุกคน รู้สึกดีใจ 

จึงได้ร่วมด้วย ช่วยกันมีส่วนร่วมในการกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในลำน้ำคลองกระจับ ให้หมดไป 
ซึ่งกิจกรรมนี้นอกจากทำให้แหล่งน้ำสะอาดแล้ว ยังเป็นการขับเคลื่อนตามนโยบายของรัฐบาล

และนโยบายของจังหวัดกำแพงเพชร ในการแก้ไขปัญหาผักตบชวา ให้หมดไปจากแหล่งน้ำ คู คลอง ให้หมดสิ้นไปทั้งประเทศ