Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอเชิญร่วมงาน “18 มีนา วันท้องถิ่นไทย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561”
2018-03-16 10:34:26

จังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรขอเชิญร่วมงาน

 “18 มีนา วันท้องถิ่นไทยจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร

นายปรีชา ฤกษ์หร่าย รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรรักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญชาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมงาน

“18 มีนา วันท้องถิ่นไทย จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2561”ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร 

เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ที่ได้ทรงโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้ง ต.ท่าฉลอม

ขึ้นเป็นสุขาภิบาลแห่งแรกในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2448 นับเป็นการวางรากฐานการปกครองท้องถิ่น

แบบการกระจายอำนาจการปกครองให้แก่ประชาชน และนำไปสู่การวางรากฐานการปกครองระบอบประชาธิปไตยในกาลต่อมา                   

ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่จัดขึ้นทุกปี  ทั้งนี้ สำหรับงานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 กำหนดจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2561                               

เริ่มตั้งแต่ 7.00 น. เป็นต้นไป ณ.บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร                       

โดยมีกิจกรรมสำคัญ เริ่มด้วยพิธีถวายราชสักการะ กล่าวถวายราชสดุดีฯ และกิจกรรมบำเพ็ญกุศลถวายเป็นพระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5  นอกจากนี้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร

ยังได้จัดนิทรรศการเกี่ยวกับวันท้องถิ่นไทย เพื่อเป็นน้อมรำลึกถึงและเป็นการเทิดพระเกียรติ ยังมีการจัดนิทรรศการแสดงผลงาน

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ในรอบปีที่ผ่านมา ในช่วงบ่ายร่วมชม และเชียร์การแข่งขันกีฬาระหว่างหน่วยงาน

ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน จ.กำแพงเพชร ณ.บริเวณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

หน้าวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชร ร่วมกันเชียร์ การแข่งขันฟุตบอลและการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านหลากหลายประเภท

เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างหน่วยงาน ภาคค่ำพบกับกิจกรรมมอบรางวัล

และงาน“สานสัมพันธ์ วันท้องถิ่นไทย” ของชาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นับว่าเป็นวันแห่งความภาคภูมิใจ

ของชาวปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงาน จึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพี่น้องชาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

และประชาชนทั่วไปให้เข้าร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยในวันอาทิตย์ที่จะถึงนี้ 

โดยการช่วงเช้าแต่งกายในชุดเครื่องแบบสีกากีคอพับแขนยาวสวมหมวก สำหรับประชาชนทั่วไปชุดผ้าไทยหรือชุดสุภาพ

ภาคค่ำงานจึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญชวนพี่น้องชาวองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ร่วมงาน“18 มีนา วันท้องถิ่นไทยจังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2560” ในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว