Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

ข่าวกิจกรรม
สิริจิต เพลย์ออฟ ครั้งที่ 11
2018-06-07 09:20:33

เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2561  องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรร่วมกับเครือข่ายกีฬาบาสเกตบอล

จังหวัดกำแพงเพชรและหน่วยงานภาคเอกชนจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการแข่งขันบาสเกตบอล

จังหวัดกำแพงเพชรประจำปีงบประมาณ 2561  โดยใช้ชื่อรายการแข่งขันในครั้งนี้ว่า  สิริจิต  เพลย์ออฟ ครั้งที่ 11

โดยมีสิบเอก ดร.ณรงค์ อยู่ปาน  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชรเป็นประธานในพิธี 

มีนายศุภชัย   ศรีงาม  ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมในนามคณะกรรมการจัดการ

แข่งขันกล่าวรายงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนและประชาชนใน

จังหวัดกำแพงเพชรได้ร่วมการออกกำลังกาย  ร่วมชมการแข่งขันกีฬาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่าง

ไกลกับอบายมุขและสิ่งเสพติดและได้มีโอกาสสัมผัสกับบรรยากาศการแข่งขันบาสเกตบอล

ที่มีความสนุกสนานและตื่นเต้น                    การแข่งขันบาสเกตบอลในครั้งนี้ 

มีการแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 รุ่นได้แก่ 1 รุ่นเยาวชนและประชาชนชาย 2

รุ่นเยาวชนและประชาชนหญิง 3 รุ่นอาวุโสโดยมีผู้เข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 250 คน 

ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์งบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2561 ณ โรงยิมเนเซียม 1 ( 1,000 ที่นั่ง )