Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

นโยบายนายก อบจ.

นโยบาย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกําแพงเพชร

 

1. ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน


2. ด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว


3. ด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม4. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวต


5. ด้านจัดระเบียบชุมชน สังคม และเสริมสร้างความปลอดภัย


6. ด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม7. ด้านการเมืองและการบริหาร 


 

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิ๊ก